OŚWIETLENIE

Kolejnym ważnym elementem, o który należy zadać w trakcie urządzania kuchni, jest właściwe oświetlenie stanowisk pracy światłem dziennym oraz światłem sztucznym. Dobrze, jeśli osoba zajmująca się gotowaniem może być ustawiona w taki sposób, w mieć z lewej strony zapewniony dopływ dziennego, naturalnego światła. Okno nie powinno znajdować się za jej plecami. Oświetlenie sztuczne powinno być tak rozmieszczone, aby dobrze oświetlało powierzchnię roboczą i nie raziło gotującego w oczy.

Leave a Reply